[Audio Truyện] Ông Chú Lão Luyện Và Cô Nữ Sinh Ngây Thơ

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

[Audio Truyện] Ông Chú Lão Luyện Và Cô Nữ Sinh Ngây Thơ . Cô nữ sinh ngây thơ đến nhà ông chú để được giúp đỡ ôn bài cho kỳ thi sắp tới … Không những được chú chỉ dạy tận tình các bài học ở trường mà còn cả dạy kỹ năng mây mưa lão luyện giúp cô nữ sinh ngày nào thành một người phụ nữ tuyệt vời