Tôi không biết nên chúc phúc cho em hay giữ em bên mình?

Người tình cũ của cô ấy cũng không hề biết chuyện giữa bọn mình và khi mình nói cho hắn biết thì hắn năn nỉ mình hãy đẻ cho cô ất trở về với hắn, mình lúc đó. Mình lúc đó quá hận cô ấy và cô ấy cũng bảo rằng sẽ không qua Singapore lại nữa vì nết qua lại thì người kia sẽ chia tay cô ấy. Một tuần sau mình về Việt Nam thì cô ấy gọi điện cho mình, lúc đó không có người kia bên cạnh nên cô ấy mới gọi cho mình.Cô ấy bảo rất xin lỗi vì những chuyện mà cô ấy đã gây ra và xin mình đừng nghĩ cô ấy quen mình chỉ vì lợi dụng, ba mẹ cô ấy đã biết chuyện cô ấy muốn ở lại Việt Nam chỉ vì người kia. Thú thật mình vẫn còn rất thương cô ấy và đêm nào cũng nằm mơ thấy cô ấy cả.

Hôm qua, cô ấy gọi điện thoại cho mình , hai đứa nói chuyện đến sáng và bảo là nếu cô ấy không sang Singapo lại nữa thì xin mình đừng hy vọng nữa và hãy để cho cô ấy hạnh phúc ở bên người kia. Mình phải làm sao đây? Tình yêu mình dành cho cô ta là sự thật, vì cô ta là mối tình đầu của mình. Mình thật sự không muốn đánh mất cô ta. Ba mẹ của người kia đã xin cưới cô ấy, bà cô ấy đã đồng ý, nhjuwng mẹ cô ấy thì vẫn chưa quyết định. Cô ấy bảo là mẹ cô ấy quý mình hơn người kia và muốn cô ấy tiếp tục việc học. Sau khi học xong rồi mới tính chuyện cho cô ấy cưới người kia hay không? Mình thật sự quá đau khổ, mình phải làm sao để cô ấy trở về bên mình? Mong các bạn giúp mình.

Email: [email protected]