Xoay xở thế nào với cuộc hôn nhân “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”?

 Tác giả của First Comes Marriage, bà Seth cho biết ” Những người phụ nữ trong một cuộc hôn nhân được sắp đặt trước thường có một cách tiếp cận thực tế hơn về tình yêu và sự lãng mạn, điều này giúp họ có thể sốn vui vẻ với người chồng của mình. Dưới đây là bài học giúp bạn có thể có được một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn thật hạnh phúc

1. Tìm thấy sức mạnh bên trong của mình

Seth giải thích ” Những người phụ nữ trong cuộc hôn nhân
được sắp đặt không mông chờ người chồng của họ sẽ đáp ứng
được những tình cảm mà họ cần, Họ xem chồng như là một
người bạn đời, một người đồng hành và là nơi để dựa dẫm
chứ không phải là người có thể đem đến hạnh phúc”. Thay vì
dựa dẫm vào người chồng của mình, những người phụ nữ này
biết cách tạo ra hạnh phúc cho riêng mình và kết quả là họ
không nuôi dấu sự oán hận với chồng.

2. Chú ý tới những gì hai người yêu mến ở nhau

Bởi
vì những người phụ nữ trong cuộc hôn nhân được sắp đặt nhận
thứcđược rằng họ phải biết cách yêu người chồng, nên họ tập
trung vào những ưu điểm của anh ấy và bỏ qua những thứ nhỏ
nhặt không đáng phải bận tâm. Thay vì day đi day lại câu nói ”
Tại sao anh lại không làm như thế này?” thì họ chỉ chú trọng
tới những gì người chồng mình làm đúng mà thồi. Seth nói ”
Điều đó làm thay đổi chức năng của mối quan hệ. Khi bạn tôn
trọng chồng mình, anh ấy sẽ đền đáp lại tình cảm đó của
bạn.

3. Định nghĩa lại sự lãng mạn

Bởi vì cuộc hôn nhân được sắp đặt không xuất phát từ sự tìm hiểu truyền thống nên những người phụ nữ bước vào cuộc hôn nhân này thờ ơ với sự lãng mãn truyền thống. Họ ít khi đề cao tói những hành vi thể hiên tình yêu,
đây có thể là điều ý nghĩa hơn cả